Dom Pomocy Społecznej
ul. Zofii Holszańskiej 13.
26-600 Radom

tablica1

REGON 670678542

NIP 948-10-06-511

tel./fax (48) 340-42-20

e-mail:


Dyżurka pielęgniarek

tel. (48) 360-80-50

tel. 505-143-812


Dyrektor Domu

Grażyna Ramoul, e-mail:


Kierownik Działu
Organizacyjno-Bytowego

Tadeusz Stanios, e-mail:


Kierownik Działu
Opiekuńczo-Terapeutycznego

Małgorzata Kuc, e-mail:


Pracownik socjalny

Grażyna Nowocień, Tel. 503-612-799, e-mail:


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Tomasz Paprocki, e-mail:


Numery telefonów kontaktowych do mieszkańców Domu:

stacjonarny: 48-340-42-20 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00

komórkowy: 690-554-443 czynny siedem dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 20.00

Uwaga: mieszkańcy Domu mogą telefonować z tych numerów do swoich rodzin bezpłatnie

Klauzula informacyjna DPS