Dom Pomocy Społecznej
dla osób przewlekle psychicznie chorych
ul. Zofii Holszańskiej 13.
26-600 Radom

tablica1

REGON 670678542

NIP 948-10-06-511

tel./fax (48) 340-42-20

e-mail:


Dyżurka pielęgniarek

tel. (48) 360-80-50

tel. 505-143-812


Dyrektor Domu

Krzysztof Błędowski


Kierownik Działu
Opiekuńczo-Terapeutycznego

Małgorzata Kuc, e-mail:


Pracownik socjalny

Grażyna Nowocień, e-mail:


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Tomasz Paprocki, e-mail:

Klauzula informacyjna DPS